Muka Depan


DIALEK DUSUN SABAH: SUATU KAJIAN ASPEK BAHASA

CHRISTINE CLARA SERUTI (A137369)

TUGASAN INI DISEDIAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN KURSUS

SKBL 2113 – APLIKASI KOMPUTER DALAM KAJIAN LINGUISTIK

PENSYARAH:

DR. ZULKIFLI BIN AHMAD

PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN LINGUISTIK

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

SEMESTER 2 SESI 2012/2013


Advertisements

5 thoughts on “Muka Depan

  1. kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca kerana dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dialek Dusun-Sabah melalui cabang-cabang linguistik yang sedia ada. Teruskan Usaha anda !

Maklum Balas/komen anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s