Kekerapan Kata – Word List


Untuk menganalisis kekerapan penggunaan perkataan dalam ucapan tersebut, perisian Antconc digunakan. Seperti yang saya jelaskan secara ringkas sebelum ini, dalam perisian tersebut, tab ‘word list‘ merupakan bahagian pilihan yang sesuai digunakan untuk menganalisis data atau kekerapan perkataan dalam sesuatu ayat. Perisian itu telah memudahkan kerja menganalisis data ayat,ucapan,teks dan sebagainya kerana hanya mengambil masa yang singkat.

 Imej ”Word List” Perisian Antconc

Di sini saya senaraikan 10 perkataan/frasa bermakna yang paling kerap digunakan dalam teks ucapan ”I Have A Dream” oleh Martin Luther.

1. the (102)
2.and (41)
3. will (27)
4. we (21)
5.  freedom (20)
6. Negro (14)
7. not (13)
8. dream (11)
9.  nation (11)
10. for (8)

Huraian

 1. Kata Article the:
  ~digunakan terutama sebelum kata nama, dengan kesan yang menyatakan atau lebih menjelaskan butiran, dengan kata lain berlawanan dengan daya article a,an.
  ~(digunakan untuk menandakan suatu kata nama fenomena semula jadi, kapal,bangunan, masa, titik kompas, cawangan yang diceburi, atau bidang pengajiansebagai sesuatu yang terkenal atau yang unik): matahari; Barat.
  ~ (digunakan dengan atau sebagai sebahagian daripada tajuk): Emancipation Proclamation.
  adverba ~ biasanya digunakan sebelum kata adjektif dan adverba atauperbandingan bagi penekanan.
  ~ digunakan korelasi sebelum setiap dua kata sifat atau adverba perbandingan untuk menunjukkan persamaan.
 2. Kata hubung dan(and)
  ~ perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat, klausa dan frasa.  Contoh ayat, ”One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination”.
 3.  Kata Sendi Nama akan(will):
  ~
   digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama, dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif (perasaan). Contoh ayat, ”…live in a nation where they will not be judged by the color of their skin…”
 4. Maksud 2, will:
  ~menyampaikan maksud hajat atau apa yang ingin dicapai, diimpikan atau yang ingin dilakukan. Contoh ayat, ”…knowing that we will be free one day.”
 5. Kata Ganti nama diri we:
  ~bentuk kata yang berfungsi sebagai pengganti nama orang. kami, kita.
 6. Kata Nama ”freedom”
  Keadaan bebas (individu/negara) daripada kekangan atau sekatan fizikal.
  ~pengecualian daripada kawalan luaran, gangguan, peraturan, dan sebagainya.
  ~kuasa untuk menentukan tindakan tanpa sekatan.
  ~kebebasan politik atau negara.
  ~kebebasan peribadi, seperti yang menentang dipaksa kerja kerana terikat atauperhambaan: seorang hamba yang membeli kebebasan.
  ~kebebasan sivil, dan bukannya untuk tunduk kepada kerajaan yang sewenang-wenangnya atau kuku besi.
  ~hak untuk menikmati semua keistimewaan atau hak istimewa kewarganegaraan,keahlian, dan sebagainya, dalam masyarakat atau seumpamanya.
  ~Falsafah. kuasa untuk melaksanakan pilihan dan membuat keputusan tanpa kekangandari dalam atau luar; autonomi; penentuan nasib sendiri.
 7. Kata Nama ”Negro”
  penduduk asli berkulit hitam di Afrika dan keturunan mereka di tempat-tempat lain.
  ~Orang kulit hitam yang berasal daripada benua Afrika.
 8. Kata Nafi ”not”:
  ~unsur yang menyatakan maksud nafi atau negatif kepada unsur utama dalam predikat, iaitu bukan dan tidak.
 9. Perkataan ”dream”
  dream yang dinyatakan dalam konteks ucapan tersebut menjelaskan maksud impian atau harapan yang ingin dicapai, apa yang diinginkan oleh orang berkulit hitam(Negro).
  ~juga menyampaikan maksud sesuatu yang tidak nyata(mimpi)
 10. Kata Sendi Nama untuk(for):
   ~digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama, dengan fungsi tertentu. a) menunjukkan kegunaan untuk sesuatu, (b) menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan.
Advertisements

3 thoughts on “Kekerapan Kata – Word List

Maklum Balas/komen anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s